Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

We hebben een eigen pedagogisch beleidsplan. Doel hiervan is niet alleen het inzichtelijk maken van kwaliteit maar tevens een indruk geven van de visie en ideeën van Nummereen over het werken met kinderen en het opvoeden van kinderen naast de thuissituatie. Het plan geeft duidelijkheid over wat ouders/verzorgers mogen verwachten en waar wij voor staan. Voor de pedagogisch medewerkers vormt dit plan het uitgangspunt van de beroepshouding en het handelen. Het pedagogisch beleidsplan wordt leefbaar gemaakt in de praktijk, ouders/verzorgers kunnen zien en horen hoe er aan een doel gewerkt wordt en worden hiermee uitgedaagd mee te denken tot verbeteringen. Aan de volgende doelen wordt aandacht geschonken:

Kindvolgsysteem
Ons kindvolgsysteem - KIJK!- wordt op basis van het pedagogisch beleidsplan gebruikt om het kind structureel te volgen in zijn of haar ontwikkeling. Met het kindvolgsysteem is het mogelijk om het functioneren en het welbevinden van kinderen binnen de dagopvang en buitenschoolse opvang gericht te beoordelen. Het is een systematische en controleerbare manier van kijken naar kinderen die onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Onze pedagogisch medewerkers kijken en luisteren tijdens het uitvoeren van hun werk voortdurend naar de kinderen. Zij gebruiken deze informatie voor het kiezen van activiteiten, om goed aan te sluiten bij de behoefte van individuele kinderen en om te beoordelen of het kind zich in het programma goed voelt. De observatielijsten van het kindvolgsysteem helpen om deze informatie beter te structureren. Een andere reden waarom wij kinderen observeren is om na te gaan of er speciale behoeften zijn bij kinderen omdat ze beperkingen of ontwikkelingsstoornissen hebben.

Ons pedagogisch beleidsplan inzien? Neem dan gerust contact op: info@nummereen.com.

Sitemap

Volg ons