Huisregels

Huisregels

Het overblijven
In de Wet op het Primair Onderwijs staat beschreven dat de school een overblijfvoorziening moet aanbieden. Dat wil zeggen dat de school ruimte moet bieden en moet zorgen dat de kinderen kunnen overblijven. De kosten van het overblijven moeten volledig betaald worden door de gebruikers, dat wil zeggen door de ouders/verzorgers van de kinderen die overblijven. Om de kosten van het overblijven zo laag mogelijk te houden, wordt gewerkt met overblijfkrachten die alleen een vrijwilligersvergoeding krijgen. Wanneer er een  tekort aan vrijwilligers is, moeten noodgedwongen (veel duurdere) pedagogisch medewerkers worden ingezet.  Dit brengt niet alleen hogere kosten met zich mee, maar zorgt er wellicht ook voor dat de opvatting ontstaat dat de kwaliteit van het overblijven gelijk is kwaliteit van de buitenschoolse opvang.  Overblijven (en dus de tussenschoolse opvang) is echter een totaal andere dienst dan de buitenschoolse opvang. De kwaliteit van het overblijven wordt samen met school (en  MR) vastgesteld. Het spreekt voor zich dat binnen de mogelijkheden die er zijn (financieel en qua mankracht), geprobeerd wordt het overblijven zo goed mogelijk te regelen. Mede daarom zijn er huisregels opgesteld.

 

 

 

 

 

Sitemap

Volg ons