Sportaanbod

Sportaanbod

Sport is een van de pijlers van onze buitenschoolse opvang; we onderstrepen het belang van sport en beweging voor kinderen. Daarom voorzien we structureel in een sportaanbod. We hebben sportcoaches in dienst die uiteenlopende en uitdagende sportactiviteiten voor onze Cluppers verzorgen. In vakanties maar ook gewoon na schooltijd.

Click Sport
In de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden  hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Click Sport. Click Sport is een naschools sportprogramma voor kinderen van groep 3 t/m 8. Door middel van een zeer divers aanbod van sportactiviteiten biedt Click Sport kinderen een brede(re) keuze in hun vrijetijdsbesteding. Hierbij wordt samengewerkt met de plaatselijke sportverenigingen. Onze Cluppers kunnen onder cluptijd op onze kosten gebruikmaken van een groot gedeelte van het aanbod van Click Sport.

Dagarrangementen
Op onze cluplocaties in Veldhoven is er een structureel sportaanbod voor de kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Hiervoor werken we samen met de combinatiefunctionarissen van de gemeente. Kijk voor meer informatie over deze zogeheten dagarrangementen op www.bredeschoolveldhoven.nl.

Sportcoaches
Ook in Bergeijk is er voor onze Cluppers structureel een sportaanbod. Deze sportactiviteiten worden verzorgd door onze sportcoaches. De sportcoaches geven ook gymles op scholen en zijn dan ook vaak al bekend met de kinderen en vice versa!

Sitemap

Volg ons