Dagopvang Compleet

Ik wil mijn kind
aanmelden

Dagopvang Compleet

Dagopvang Compleet is de naam voor de dagopvang zoals we die eerder aanboden onder de vlag van Duimelot en De Paraplu. Dagopvang Compleet is er voor kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar. Daarnaast hebben we ook dagopvang Compact; een compacte variant op dagopvang Compleet. Vanaf vier jaar kunnen kinderen gebruikmaken van de buitenschoolse opvang; de Clup . We bieden dagopvang Compleet aan op meerdere locaties in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven.

Groepsindeling
Binnen dagopvang Compleet onderscheiden we groepen met leeftijdsdifferentiatie. We kennen groepen met kinderen in de leeftijd van nul tot twee jaar, groepen met kinderen van twee tot vier jaar en groepen met kinderen van nul tot vier jaar. De grootte van een locatie bepaalt de mogelijkheden tot leeftijdsdifferentiatie.

We streven ernaar om kinderen zo min mogelijk te laten wisselen van groep. Elke leeftijd vraagt om een andere aanpak met een eigen dagindeling. Daarom stemmen wij deze opvang graag af op de behoefte en leeftijd van uw kind.

Flexopvang
Binnen dagopvang Compleet kunt u ook gebruikmaken van flexibele opvang. U bepaalt zelf wanneer u uw kind brengt en haalt. De flexgroep uit zich in een vrije indeling van de week voor de opvang van uw kind(eren). Een uurtje langer blijven, kan dus ook. Zelfs een weekje overslaan behoort tot de mogelijkheden!

Openingstijden
Dagopvang Compleet is 52 weken per jaar geopend met uitzondering van de feestdagen conform de cao Kinderopvang. Elke werkdag zijn we open van 7.30 uur  tot 18.30 uur. De flexgroepen hanteren ruimere openingstijden; hier kunnen de kinderen terecht van 06.45 uur tot 19.15 uur.

Sitemap

Volg ons