Kosten

Kosten

Binnen dagopvang Compact bieden we één pakket, gebaseerd op opvang gedurende 48 weken per jaar. Tijdens de bouwvak en de week van kerst is dagopvang Compact gesloten.

Hier vindt u meer informatie over de kosten.

Kinderopvangtoeslag
Onze dagopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat ouders/verzorgers een vergoeding krijgen van het Rijk die inkomensafhankelijk is, mits beide ouders/verzorgers werken, studeren of onder een bepaalde doelgroep vallen. In de rijkstoelage zit met ingang van 2007 de werkgeversbijdrage al in. Deze vergoeding is aan te vragen bij de belasting als een kinderopvangtoeslag.

Sitemap

Volg ons