Kinderraad

Kinderraad

We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meepraten en -denken over de gang van zaken op onze bso. Het is immers hún Clup.  Kinderparticipatie staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. We betrekken kinderen actief bij het kiezen voor activiteiten, bijvoorbeeld. Met het invoeren van de kinderraad krijgen kinderen ook een stem over het beleid op de bso.

Wat is de kinderraad
De kinderraad bestaat uit een groep enthousiaste 7+ kinderen van verschillende bso-locaties. Iedere gemeente is vertegenwoordigd. Samen met de pedagogisch medewerker worden er steeds twee kinderen afgevaardigd naar de vergadering met de directeur (de kinderraadvergadering). Deze heeft eens per halfjaar plaats op het kantoor in Eersel.

De kinderraad wisselt van samenstelling om zoveel mogelijk kinderen hun zegje te kunnen laten doen. We streven naar een evenwichtige verdeling van jongens/meisjes. In principe vergadert ieder kind één keer.

Hoe werkt het?
Kinderen kunnen zich aanmelden voor de kinderraad op de groep. De pedagogisch medewerkers stemmen onderling af welke twee kinderen uit de regio (gemeente) naar de kinderraadvergadering gaan. Deze twee afgevaardigden (de kinderraadsleden) bespreken onder leiding van de pedagogisch medewerker voordat ze naar de vergadering gaan op hun groep/locatie of er nog punten zijn die andere kinderen graag willen inbrengen. Deze vragen en ideeën zullen tijdens de vergadering besproken worden.

Sitemap

Volg ons