Kosten

Kosten

Bij u Thuis heeft een kostenstructuur die tweeledig is. We onderscheiden maandelijkse begeleidingskosten en een vast uurtarief voor de nanny. Daarnaast brengen we voor het maken van de match tussen gezin en nanny bemiddelingskosten in rekening. Deze bemiddelingskosten hebben betrekking op het intakegesprek bij u thuis, werving en selectie van de nanny, de administratieve registratie van uw woonadres in het LRKP en het uitvoeren van de eerste risico-inventarisatie.

Wanneer de gemeente waarin u  woonachtig bent legeskosten in rekening brengt voor het aanvragen van een LRKP-nummer zijn deze kosten voor uw rekening.

Vast uurtarief
Het vaste uurtarief is voor de nanny en wordt door ons vanuit onze kassiersfunctie een-op-een overgemaakt naar de nanny.

Begeleidingskosten
Voor de werkzaamheden van Nummereen betaalt u maandelijkse kostenDeze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Kostenberekening
De totale kosten hangen af van het gezinsinkomen, het aantal uren opvang en het aantal kinderen. We rekenen graag het kostenplaatje voor uw situatie uit. Neem gerust contact op!

Sitemap

Volg ons