Peuterprogramma

Peuterprogramma

In de gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven verzorgen we voor peuters het peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaalwerk genaamd). Door  het peuterprogramma en kinderopvang aan elkaar te koppelen wordt de kwaliteit, continuïteit en diversiteit van het aanbod gewaarborgd. Nummereen biedt uw peuter een uitdagende en veilige speelplek om zo een bijdrage te leveren aan zijn ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold op het gebied van voorschoolse educatie (VVE); zij geven uw peuter onder het motto 'spelen is leren' een toegankelijke opstap naar de basisschool.

Het peuterprogramma bestaat uit twee dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar (de schoolweken). Peuters die bij ons naar de dagopvang gaan krijgen de activiteiten met betrekking tot voorschoolse educatie natuurlijk ook aangeboden alleen niet op twee vaste momenten. Bij hen heeft het aanbod meer verspreid over de dag plaats.

Sitemap

Volg ons