Peuterprogramma

 

 

Aanmelden

 

 

Peuterprogramma

Het peuterprogramma in de gemeente Veldhoven is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Onderstaand een overzicht van locaties en aangeboden dagdelen.

Oerle - Sint Jan Baptist
woensdagochtend 8.45 - 10.30 u / vrijdagochtend 8.45 - 12.00 u

Veldhoven Midden - mfa Midden
maandagochtend 8.45 - 11.45 u / donderdagmiddag 12.45 - 14.45 u
maandagmiddag 12.45 - 14.45 u / donderdagochtend 8.45 - 11.45 u
dinsdagochtend 8.45 - 11.45 u / vrijdagmiddag 12.30 - 14.30 u  
dinsdagmiddag 13.00 - 14.45 u / vrijdagochtend 8.45 - 12.00 u
woensdagochtend 8.45 - 10.30 u / vrijdagochtend 8.45 - 12.00 u

Veldhoven Noord - mfa Noord
maandagochtend  8.30 - 11.30 u / donderdagmiddag 12.15 - 14.15 u
maandagmiddag 12.15 - 14.15 u / donderdagochtend 8.30 - 11.30 u 
dinsdagochtend 8.30 - 11.30 u  / vrijdagmiddag 12.15 - 14.15 u
dinsdagmiddag 12.15 - 14.15 u / vrijdagochtend 8.30 - 11.30 u

Heikant - 't Heike
maandag- en donderdagochtend 8.30 - 11.00 u

Kosten
Het peuterprogramma valt onder de Wet kinderopvang. Dat betekent dat ouders/verzorgers een vergoeding krijgen van het Rijk die inkomensafhankelijk is, mits beide ouders/verzorgers werken, studeren of onder een bepaalde doelgroep vallen. Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag dan geldt een inkomensafhankelijke maandbijdrage. Meer informatie over de kosten vindt u hier.

Aanvullende gegevens voor ouders die niet onder de Wet kinderopvang vallen 
Ouderbijdragetabel
Document inkomensafhankelijke ouderbijdrage
Document income-based parental contribution toddler programme
 

Sitemap

Volg ons