Beleid

Aanmelden

Beleid

De Clup werkt volgens een goed uitgebalanceerd beleidsplan en onderscheidt zich door een bijzondere aanpak en een huiselijke sfeer.

Pedagogisch beleidsplan
Onze bso heeft een eigen pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan dient als centraal kader voor alle pedagogisch medewerkers en overige personeelsleden. Iedereen werkt overeenkomstig dit plan en doelstellingen die daarin staan beschreven. Pedagogisch werken wij vanuit de interactievisie. Dit omdat we de interactie tussen het kind en zijn omgeving zien als de belangrijkste bron van ontwikkeling. Creativiteit, professionaliteit en huiselijkheid zijn onze belangrijkste waarden die in ons dagelijkse handelen steeds weer terug komen. Het pedagogisch beleidsplan is in te zien op iedere locatie. Heeft u er vragen over? neem dan gerust contact op met onze afdeling Pedagogiek & Kwaliteit via 0497 - 33 68 70.

Beleid rondom ziekte
Een kind dat ziek is, is thuis het beste af. In een overzicht hebben we per ziekte weergegeven of uw kind in geval van besmetting mag komen of niet. Mocht uw kind bij ons ziek worden, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Afhankelijk van de symptomen worden in overleg met u afspraken gemaakt met betrekking tot de verdere opvang van uw kind.

Beleid rondom communicatie
We hechten veel waarde aan het dagelijks contact met ouders. Bij kinderen van de Clup vindt het contact doorgaans plaats bij het ophalen. Pedagogisch medewerkers zijn dan beschikbaar voor een kort praatje. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een individueel gesprek aan te vragen. Alle groepen hebben de beschikking over een iPad. Regelmatig maken de pedagogisch medewerkers foto's. Die worden bij bij het ophalen afgespeeld zodat ouders een impressie hebben van de dag!

Niet alleen communicatie vanuit pedagogisch medewerkers vinden wij belangrijk. Ook een goede informatievoorziening vanuit de organisatie hebben wij hoog in het vaandel staan. Regelmatig ontvangt ieder gezin per mail een nieuwsbrief met wetenswaardigheden. En als er groeps- of locatiespecifieke informatie is, dan wordt deze gecommuniceerd via een (schriftelijk) bericht op de locatie cq. groep.

Onze huisregels vindt u hier

Sitemap

Volg ons