In de vakantie

 

 

 

 

 

In de vakantie

Tijdens schoolvakanties hebben we natuurlijk extra veel tijd om leuke uitstapjes en activiteiten te organiseren op de buitenschoolse opvang. En dat doen we dan ook volop! Voorafgaand aan iedere vakantie krijgen alle kinderen een vakantieprogramma, waarop per dag staat opgenomen wat er gepland is. Aan de hand van dit programma kunnen ouders zelf bepalen op welke dag(en) hun kind(eren) komt spelen in die betreffende week. En komen de kinderen minder of niet in een vakantie? Dan kunnen deze dagen, mits van te voren bekendgemaakt, worden ingezet op een ander moment dat jaar. Dit betekent flexibiliteit voor de ouders en een optimale vakantie-invulling voor de kinderen! Meer informatie hierover is te lezen in de huisregels.

Iedere vakantie heeft een thema op de Clup. Bijvoorbeeld 'Tour de Talent', of 'Kunst & Kitchen'. De activiteiten in de vakantie staan dan ook in het teken van het betreffende thema. Alle pijlers, te weten kunst & cultuur, sport & spel, techniek en natuur komen aan bod. Zo hoeven de kinderen zich tijdens de vakanties dus niet te vervelen! Tussen de bedrijven door is er uiteraard ook ruimte om lekker vrij te spelen of even te relaxen. Daar is de vakantie immers ook voor bedoeld!

Sitemap

Volg ons