Kosten buitenschoolse opvang Netto kosten berekenen

Kosten buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang heeft verschillende mogelijkheden. Zo kunnen ouders besluiten alleen naschoolse opvang af te nemen of juist naschoolse opvang in combinatie met voorschoolse opvang. We hebben pakketten waarmee gedurende 52 weken per jaar gebruik gemaakt kan worden van opvang maar ook pakketten met alleen opvang in schoolvakanties. Kortom een uiteenlopend aanbod, met voor iedere gezinssituatie passende mogelijkheden.

Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden en bijbehorende kosten.

Wet Kinderopvang
De voorschoolse en naschoolse opvang, verzorgd door Nummereen, valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat ouders een vergoeding krijgen van het Rijk die inkomensafhankelijk is, mits beide ouders werken, studeren of onder een andere bepaalde doelgroep vallen. De rijkstoelage is met ingang van 2007 al inclusief de werkgeversbijdrage. Deze vergoeding is aan te vragen bij de belasting als een kinderopvangtoeslag.

Om u een idee te geven van de netto kosten, dus na aftrek van kinderopvangtoeslag, hebben we een rekentool ontwikkeld. Hiermee kunt u op basis van uw situatie de maandelijkse netto kosten berekenen.

Sitemap

Volg ons