Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

TSO De Kempen verzorgt de organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) op verschillende basisscholen in de regio. In TSO De Kempen vinden zowel ouders als kinderen en scholen een betrouwbare partner voor de organisatie van het overblijven. Tussenschoolse opvang afgestemd op de wensen en de faciliteiten van de school én de schoolvisie. Dat is wat TSO De Kempen biedt.

Tussenschoolse opvang wordt doorgaans aangeboden tussen 12.00 en 13.00 uur. De exacte tijden zijn afhankelijk van de lestijden van school. We werken met vrijwilligers, de zogeheten overblijkrachten. Zij zorgen voor sfeer en rust tijdens het eten van de (meegebrachte) boterhammen en zien er na afloop op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen. Een kwartier voor aanvang van school na de middagpauze nemen leerkrachten de pleinwacht over. Op elke school is een coördinator aangesteld. Deze vormt het vaste aanspreekpunt voor ouders, overblijfkrachten en de school.

 

 

Sitemap

Volg ons