Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Nummereen Kinderopvang. Wij stellen dan ook hoge eisen aan de opvang die wij de kinderen en hun ouders/verzorgers bieden. We worden op dit vlak geadviseerd door Nummereen SSC (Shared Service Center) waar onder andere medewerkers zitten die zich alleen bezighouden met het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit.   

Op welke wijze uit dit zich?
Kwaliteit uit zich binnen Nummereen Kinderopvang onder andere in onze wijze op het gebied van vernieuwen, vooruitdenken en inspelen op behoeften van de markt. Door onze jarenlange ervaring, oorspronkelijk ontstaan vanuit de praktijk, hebben we een goed doordachte dienstverlening waar u van op aan kan. Al onze medewerkers zijn betrokken, gemotiveerd en uiteraard opgeleid volgens de richtlijnen van de cao Kinderopvang. Maar daarmee houdt het niet op. Er is voortdurend aandacht voor bijscholing en actualiseren van kennis. We hebben een uitgebreid opleidingsplan zodat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen.

Het aantal medewerkers dat op een groep kinderen werkt (de zogeheten beroeps-kracht-kindratio) berekenen we volgens de rekentool van het ministerie van SZW op www.1ratio.nl.

Dit alles past in een veilige en gezonde omgeving voor het kind. Al onze vestigingen ondergaan jaarlijks een inspectie van de GGD in opdracht van de gemeente. Ook voeren wij jaarlijks de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Deze bestaat uit twee onderdelen; veiligheidsmanagement en gezondheidsmanagement. Dit wordt apart uitgevoerd voor het kinderdagverblijf en voor de buitenschoolse opvang.

Investeren in samenwerkingsverbanden
We hebben samenwerkingsverbanden met veel basisscholen, de GGD, ZuidZorg en andere partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast investeren we in relaties met instellingen en verenigingen die een aanvullend en passend aanbod kunnen verzorgen op het gebied van bijvoorbeeld muziek, sport en cultuur. Ook maken we onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Sitemap

Volg ons