Ouders

Ouders

In de kinderopvang is de medezeggenschap van de ouders geregeld via de Wet Kinderopvang. Kinderopvangorganisaties moeten daartoe een oudercommissie (afgekort als oc) instellen. Bij Nummereen Kinderopvang zijn de verschillende locaties zoveel mogelijk vertegenwoordigd in de oudercommissie, in de vorm van afgevaardigde ouders. 

Doelen van de oudercommissie zijn:

Verzwaard adviesrecht
Nummereen Kinderopvang stelt de oudercommissies in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

  1. De uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
  2. Algemeen beleid op gebied van opvoeding;
  3. Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;
  4. Voedingsaangelegenheden;
  5. Algemeen beleid op gebied van veiligheid en gezondheid;
  6. Openingstijden;
  7. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
  8. Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

De oudercommissie is natuurlijk ook bevoegd om ons ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft.

Wilt u contact opnemen met de oudercommissie? Dat kan; alle commissie hebben een eigen mailadres.

Boink
BOinK is de Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzaal. Kijk op www.boink.info voor meer informatie

Interesse?
Heeft u interesse om zitting te nemen in de oudercommissie? Dan kunt u contact opnemen met Monique van Loon, m.vanloon@nummereen.com.
 

Sitemap

Volg ons