Veelgestelde vragen

We hebben alle vragen die we regelmatig horen, samen met de bijbehorende antwoorden, op deze pagina verzameld. Heeft u een andere vraag of wilt u graag een mondelinge toelichting? Neem gerust contact met ons op: 0497 - 51 78 14 of info@nummereen.com.

 

Aanmelden

Ik heb al een kindje bij jullie in de opvang. Is er voor mijn tweede kind vanzelfsprekend plaats?

Een tweede of volgend kind uit een gezin dat al gebruikmaakt van onze kinderopvang heeft voorrang op nieuwe kinderen. Toch betekent dit niet automatisch dat er altijd plek is. De mogelijkheden hangen onder andere af van de dagen waarop u opvang wenst af te nemen, het aantal groepen en kindplekken op de gewenste opvanglocatie. Het is raadzaam om zo spoedig mogelijk in uw zwangerschap uw baby in te schrijven. We doen dan ons uiterste best om een plek te realiseren.

 

Wat kan ik verwachten als ik mijn kind heb ingeschreven via het inschrijfformulier op de website?

De digitale inschrijving komt binnen bij onze medewerkers van Planning & Plaatsing. Zij nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling. Wanneer we nog vragen hebben naar aanleiding van uw inschrijfformulier, of wanneer we niet volledig tegemoet kunnen komen aan uw wensen, neemt een medewerker telefonisch contact met u op. In alle andere gevallen ontvangt u per post een overeenkomst in tweevoud. Eén  volledig exemplaar moet vervolgens door u getekend retour gestuurd worden. Let op! Dit is belangrijk voor de kinderopvangtoeslag. De belastingdienst kan hiernaar vragen.

 

Ik heb mijn kind aangemeld. Krijg ik nog een kennismakingsgesprek?

Ongeveer drie weken voor de startdatum zullen de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind gaat spelen contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. U bent dan samen met uw kind van harte welkom op de groep waar de medewerkers u alles uitleggen. Ook wordt er dan een afspraak gemaakt voor een gratis proefdagdeel. Daarna gaat de opvang 'echt'  van start.

 

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden voor het peuterprogramma?

U kunt uw kind aanmelden voor het peuterprogramma als hij 9 maanden oud is. Aanmelden doet u digitaal via het inschrijfformulier peuterprogramma.

 

Mijn kind wordt bijna 4 jaar. Kan hij terecht op de Clup?

Of uw vierjarige terecht kan op de buitenschoolse opvang hangt af van het feit of er plaats is op de door uw gewenste dag(en). Wij adviseren ouders hun kind in te schrijven wanneer hij de driejarige leeftijd bereikt.  Tijdig inschrijven vergroot de kans op een plaats. Ouders die bij ons al dagopvang afnemen ontvangen rond de derde verjaardag van het kind hiervoor een herinnering. Want ook voor hen geldt dat zijn hun kind apart voor de bso moeten inschrijven. De plek bij de dagopvang wordt niet automatisch omgezet in een plek bij de buitenschoolse opvang.

 

 

Algemeen

Ik ben zwanger, kan ik komen kennismaken?

Bent u benieuwd hoe het er bij ons aan toegaat? Wilt u graag een rondleiding, vrijblijvende kostenberekening of informatief gesprek? U bent van harte welkom op een van onze locaties! Zonder verdere verplichtingen laten we u graag zien en horen wat we voor u kunnen betekenen. Neem gerust contact op met onze afdeling Planning & Plaatsing, de collega's hier maken een afspraak met u. Ze zijn bereikbaar via 0497 - 51 78 14 of info@nummereen.com. Ook kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.

 

Wanneer is Nummereen geopend?

Onze dagopvang Compleet en onze buitenschoolse opvang zijn alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.30 uur. Op de locaties waar we flexopvang aanbieden hanteren we nog ruimere openingstijden; daar zijn we geopend van 6.45 tot 19.15 uur. We zijn alleen op nationale feestdagen gesloten; we hanteren geen extra sluitingsdagen.

Dagopvang Compact kent beperkte openingstijden. Deze opvangvorm is gedurende 48 weken per jaar open op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur,  en op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 12.45 u. De opvang is gesloten tijdens de drie weken bouwvak Zuid Nederland en de week tussen kerst en nieuwjaar.

 

 

Is er nog een wachtlijst bij jullie kinderopvang?

Of uw kind meteen terecht kan is afhankelijk van de dagen waarop u opvang nodig heeft en de locatie waar u opvang wil afnemen. Over het algemeen zijn maandag, dinsdag en donderdag drukbezette dagen. Op woensdag en vrijdag is het over het algemeen minder druk en zijn er doorgaans direct plaatsen beschikbaar. De medewerkers van onze afdeling Planning & Plaatsing kunnen u hierover gerichte informatie geven. Neem gerust contact op: 0497 - 51 78 14 of info@nummereen.com.

 

Waar kan ik het lrkp-nummer vinden van 'mijn' opvanglocatie?

Al onze opvanglocaties, voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang, zijn geregistreerd. Dat betekent dat we zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterprogramma (LRKP). Iedere geregisteerde opvanglocatie heeft een eigen LRKP-nummer. Dit nummer heeft u nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Het LRKP-nummer van 'uw'  opvanglocatie kunt u vinden op uw plaatsingsbewijs of op de pagina 'formulieren'.

 

Ik heb een opmerking of verbetersuggestie

Heeft u een opmerking, idee of verbetersuggestie? Deze horen wij graag. Zodat we onze kinderopvang nog verder kunnen verbeteren. We hebben hiervoor een speciaal digitaal formulier: www.nummereen.com/dat-kan-beter.

 

Wanneer ik jullie algemene nummer (0497 - 51 78 14) bel, wie krijg ik dan aan de lijn?

Wanneer u belt met ons algemene nummer krijgt u een keuzemenu. Hier kunt u kiezen voor een rechtreekse verbinding met onze medewerker die ruilverzoeken afhandelt, voor contact met de afdeling Planning & Plaatsing of voor contact met de tusenschoolse opvang.

 

 

Opvanggerelateerd

Ik heb een 49-wekenpakket. In welke drie weken heb ik dan geen opvang?

Wanneer u een 49-wekenpakket heeft, betekent dit dat u alle weken recht heeft op opvang, met uitzondering van de drie weken bouwvak. In 2015 valt de bouwvak in de weken 32, 33 en 34.

 

Wat is het verschil tussen dagopvang Compleet en dagopvang Compact?

Dagopvang Compact is inhoudelijk hetzelfde als dagopvang Compleet. We hanteren dezelfde hoge kwaliteitsnormen. Dagopvang Compact heeft echter beperkte openingstijden en minder mogelijkheden (er kunnen bijvoorbeeld geen opvangdagen geruild worden) en daardoor een lager uurtarief. Bekijk het overzicht met vragen & antwoorden voor meer specifieke informatie over dagopvang Compact.

 

Kan ik Bij u Thuis combineren met opvang op een van jullie locaties?

Ja, dat is mogelijk. Door gebruik te maken van beide opvangvormen combineert u de voordelen van sociale interactie op de groep met de rust van kinderopvang bij u thuis. De pedagogisch medewerkers op onze locatie worden op dezelfde wijze getraind en opgeleid als de nanny's van Bij u Thuis en zij werken vanuit dezelfde pedagogische filosofie. Hierdoor is de eventuele overgang van opvang aan huis naar opvang op locatie soepel.

 

 

Ruil- of extra dag aanvragen

Kan ik dagen ruilen? En hoe doe ik dat?

U kunt binnen dagopvang Compleet en de buitenschoolse opvang onbeperkt opvangdagen ruilen. Binnen dagopvang Compact en het peuterprogramma kan er niet geruild worden.

Een ruildag kan vanaf een maand voor de te ruilen dag tot uiterlijk twee werkdagen voor de dag waarop de extra of geruilde opvang moet plaatshebben, worden aangevraagd. Bijvoorbeeld: Wilt u een ruil- of extra dag inzetten op donderdag dan kunt u deze aanvragen tot dinsdag 17.00 u. Na deze termijn kunnen we geen plek garanderen. U kunt een ruildag eenvoudig aanvragen via het digitale ruildagenformulier.

 

Een van mijn vaste opvangdagen valt op een feestdag. Kan ik deze ruilen of inhalen?

Op nationale feestdagen is onze kinderopvang gesloten. Helaas is het niet mogelijk om deze dagen in te zetten als ruildag. Omdat onze opvang dan volledig gesloten is gaat het in potentie om een zeer groot aantal kinderen c.q. mogelijke ruilverzoeken. We kunnen onmogelijk aan deze verzoeken voldoen omdat de groepsgrootte en personele inzet dit niet toe laat.

Op de Clup geldt tijdens vakanties een speciale ruilregeling; opvangdagen kunnen tijdens schoolvakanties zelf worden ingepland. Valt een feestdag (bijvoorbeeld Kerstmis) tijdens een schoolvakantie dan kunt u een feestdag zo 'omzeilen' door de opvangdag op een ander moment in een vakantie in te plannen.

 

Is er een verschil tussen ruilen in de dagopvang en ruilen in de bso?

Nee. De ruilregeling is voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang (bso) gelijk. Dezelfde regels en voorwaarden zijn van toepassing.

Alleen gelden er voor de bso tijdens schoolvakantieweken andere regels omdat we in schoolvakanties werken met de vakantieclup. Hiervoor geldt dat u per vakantie zelf uw opvangdagen kunt indelen. Geen opvang nodig in de carnavalsvakantie maar juist extra in de meivakantie? Dan kan dit zo worden ingepland, mits tijdig doorgegeven. Sinds 1 januari 2015 kunnen niet-afgenomen opvangdagen tijdens schoolvakanties ook worden ingezet als reguliere bso-middag (en dus tijdens schoolweken). Deze mogelijkheid tot flexibel indelen van opvangdagen valt niet onder de ruilregeling maar is een extra service naar ouders van de bso.

 

 

Flexibele opvang

Hoe ver van te voren kan ik uren/dagen voor de flexopvang reserveren?

Voor zowel de dagdelen- als de urenflexopvang geldt dat u tot anderhalve week voor aanvang van de betreffende opvangweek dagdelen/uren flexopvang kunt reserveren. U kunt uw resevering tot donderdag 12.00 uur  per mail doorgeven via info@nummereen.com. Voorbeeld: reserveren voor week 10 kan tot week 8, donderdag 12.00 uur.

 

Op welke locaties bieden jullie flexibele opvang?

In alle vijf gemeenten binnen ons werkgebied bieden we op minstens één locatie flexibele opvang (flexopvang) aan. Flexopvang is vooral geschikt voor ouders met een wisselend dienstrooster omdat deze vorm van opvang ruimere openingstijden heeft (6.45 - 19.15 u) en doordat uren/dagdelen zelf steeds kunnen worden ingepland. We bieden flexopvang aan op de volgende locaties:

Locatie Eijkereind, Bergeijk
Locatie Pius X straat, Bladel
Locatie Dalemsedijk, Eersel
Locatie Bernhardstraat, Hapert
Locatie Dooleg, Reusel
Locatie mfa Midden, Veldhoven

 

 

Bij u Thuis

Wat is Bij u Thuis?

Bij u thuis biedt professionele opvang bij ouders in huis. Kinderen (0-13 jaar) worden in hun vertrouwde thuissituatie opgevangen door een gekwalificeerde pedagogisch medewerker, genaamd nanny.

 

Wat is de rol van Nummereen?

Nummereen heeft een bemiddelings- en kassiersfunctie. Wij werven nanny's en bemiddelen in de match tussen nanny en ouder. Ook ondersteunen we hen vervolgens in het verdere (administratieve) proces. Wanneer nanny's vragen hebben over bijvoorbeeld pedagogisch handelen kunnen ze daarvoor bij onze afdeling Pedagogiek & Kwaliteit terecht. Ook zorgen wij ervoor dat de nanny's worden bijgeschoold en organiseren ontmoetingsmomenten met nanny's onderling.

Nummereen is niet de werkgever van de nanny. Dat is de ouder.

 

Wat is het verschil met gastouderopvang?

Bij u Thuis is opvang door een gekwalificeerde pedagogisch medewerker (al noemen we die in dit geval nanny) die dezelfde papieren heeft als de pedagogisch medewerkers op onze opvanglocaties. Dat betekent dat er een kwalitatief hoogwaardige dienst wordt geboden. De nanny heeft op vaste momenten per jaar contact met Nummereen voor inhoudelijke ondersteuning en bijscholing. Daarnaast is de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit van Nummereen voor de nanny beschikbaar voor consultatie.

 

 

Financieel

Wanneer worden de kosten voor de kinderopvang afgeschreven?

Aan het begin van de maand ontvangt u van ons de factuur voor de opvangkosten van die maand. De bruto kosten voor de kinderopvang incasseren wij vervolgens omstreeks de 20e. We hanteren als incassodatum de datum waarop de belastingdienst de toeslag uitkeert. We incasseren op betreffende datum de opvangkosten van de lopende maand. Dus op 20 maart worden de kosten van de maand maart geincasseerd. Let op! De belastingdienst keert de opvangtoeslag vooraf uit. Dit betekent dat u op 20 maart de kinderopvangtoeslag voor de maand april ontvangt.

 

Hoe gaat dat met de kosten voor het peuterprogramma?

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag (zie hiervoor www.toeslagen.nl) krijgt u een tegemoetkoming vanuit de overheid en geldt voor u een vast bruto uurtarief. De hoogte van dit uurtarief verschilt per gemeente. Zie hiervoor de informatie op onze website onder het kopje 'peuterprogramma'. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan komt u misschien in aanmerking voor het gesubsidieerde tarief. Ook dit tarief varieert per gemeente. Neem voor meer informatie hierover gerust contact op met onze collega's van Planning & Plaatsing: 0497 - 51 78 14 of info@nummereen.com.  

 

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang?

Om recht te hebben op een tegemoetkoming (de zogeheten kinderopvangtoeslag) moeten u en uw eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt maar wel bezig bent met bijvoorbeeld een reïntegratieproject. Verder is het een vereiste dat de kinderopvangorganisatie waar het kind naartoe gaat geregistreerd is (nb. Nummereen Kinderopvang is geregistreerd). Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl.  

 

Ik ben mijn baan kwijt. Stopt de kinderopvangtoeslag nu?

Wanneer u of uw toeslagpartner werkloos wordt, hanteert de belangdienst een overgangsregeling ten aanzien van de kinderopvangtoeslag. Het recht op deze toeslag komt dus niet per direct te vervallen. Meer informatie daarover vindt u hier.

 

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Nummereen Kinderopvang is geregistreerd. Dit betekent dat wanneer beide ouders werken (of een opleiding of inburgeringscursus volgen of een traject volgen naar werk, zie alle voorwaarden van de belastingdienst) zij recht hebben op kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat uw kind naar de opvang gaat. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis. Aanvragen van kinderopvangtoeslag doet u digitaal via www.toeslagen.nl.

Zet u de opvang stop? Zet dan ook de kinderopvangtoeslag stop.

 

Waarom moet ik voor een feestdag toch betalen?

Op de officiële feestdagen lopen de belangrijkste kosten in de kinderopvang door. De personeelskosten vormen het grootste deel van onze kosten. We zijn conform de cao Kinderopvang verplicht om onze medewerkers hun salaris uit te betalen waarin de officiële feestdagen ook uitbetaald worden. Daarnaast hebben we nog meer kosten die niet variabel zijn, zoals bijvoorbeeld huisvestingskosten. Dit betekent dat als we de uren van de feestdagen uit de berekening zouden halen, de uurtarieven stijgen. Dit zou voor ouders tot gevolg hebben dat de uurprijs verder boven de door de overheid vastgestelde maximale uurprijs uitkomt waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen. Omdat ouders per definitie zelf het verschil tussen de werkelijke uurprijs en de fiscaal maximale uurprijs betalen zijn de ouders dan altijd duurder uit.

Ook minister Asscher (Sociale Zaken) heeft zich uitgesproken over het vraagstuk of feestdagen meegerekend zouden moeten worden of niet. In een brief dd. 25 februari  2013 schrijft hij dat het kabinet geen meerwaarde ziet in het verbieden van deze uren om bovenstaande reden.

 

Sitemap

Volg ons